NOTA INFORMATIVA CALENDARI DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ CURS 2016-17

Publicació de la resolució en el BOIB núm. 46 respecte als processos d'adscripció, d'admissió i matriculació d'alumnes.
POT ACCEDIR A la INFORMACIÓ COMPLETA A TRAVÉS D'AQUEST ENLLAÇ

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 9 d’abril de 2016, per la qual
es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2016-2017 respecte als processos d’adscripció,
d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
al nivell de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i
batxillerat a les Illes Balears.


Presentació de sol·licituds:
Inici: 09/05/2016

Finalització: 20/05/2016

Llistes provisionals d’admesos: 06/06/2016
Reclamacions:
Inici: 06/06/2016

Finalització: 08/06/2016

Resolució de les reclamacions: 09/06/2016

Llistes definitives: 17/06/2016
Matriculació segon cicle d’educació infantil i d’educació primària:
Inici: 22/06/2016

Finalització: 27/06/2016

Extraordinària: fins dia 16/09/2016

Matriculació ESO:
Inici: 27/06/2016

Finalització: 01/07/2016

Extraordinària: fins dia 16/09/2016

POT ACCEDIR A la INFORMACIÓ COMPLETA A TRAVÉS D'AQUEST ENLLAÇ